Thứ hai, 00/00/2023
°

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 10/11/2023 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt
Thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023 số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và sửa đổi, bổ sung một số điều, Phụ lục II của Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Nghị định) theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Thông tin góp ý xin gửi về Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tài liệu đăng tải gồm:
01. Công văn số 9402/BKHĐT-TCTK ngày 08/11/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định.
02. Dự thảo Tờ trình Chính phủ.
03. Dự thảo Nghị định và 02 phụ lục gồm:
- Phụ lục 1: Lịch phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan thống kê trung ương.
- Phụ lục 2: Hệ biểu thu thập thông tin phục vụ biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương./.
Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.