Thứ hai, 00/00/2023
°

Lấy ý kiến Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 15/11/2023 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tổng kết thi hành Luật Quy hoạch để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác quy hoạch.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Bộ và địa phương về hoạt động quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch (kèm theo văn bản).

Để có cơ sở hoàn thiện dự thảo Hồ sơ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý cơ quan tham gia ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ; đồng thời đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các địa phương cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến quy hoạch thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là các bảng biểu, phụ lục của Báo cáo tổng kết thi hành Luật Quy hoạch và định hướng sửa đổi Luật Quy hoạch trong dự thảo Hồ sơ.

Văn bản góp ý vui lòng gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 30/11/2023 để kịp thời hoàn thiện trình Chính phủ xem xét và thẩm định theo quy định của pháp luật (bản điện tử xin gửi tới thư điện từ phuongno@mpi.gov.vn). Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ với bà Nguyễn Thị Thu Phương, chuyên viên Vụ Quản lý quy hoạch, điện thoại: 080.44140.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.