Thứ hai, 00/00/2023
°

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết các mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 02/02/2024 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Do vậy, để đảm bảo khung pháp lý phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết các mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị có ý kiến đối vợi dự thảo Thông tư nêu trên.

File mềm của Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cồng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ https://www.mpi.gov.vn) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn). Dự thảo Thông tư bao gồm:

1. Lời văn Thông tư;

2. Các mẫu hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư (19 mẫu);

3. Các mẫu phụ lục ban hành kèm theo Thông tư (15 phụ lục).

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý Đấu thầu) trước ngày 29/02/2024, kèm theo file mềm nội dung góp ý về địa chỉ email: baocaodauthau@mpi.gov.vn và ghi rõ ở phần chủ đề là "Góp ý Dự thảo Thông tư về các biểu mẫu" để tổng hợp, hoàn thiện.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.