Thứ hai, 00/00/2023
°

Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 11/12/2015 - 15:28:00 | 2232 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.


2026.signed.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác