Thứ hai, 00/00/2023
°
  • (MPI) – Dự kiến Báo cáo đánh giá quốc gia đa chiều (MDCR) hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển thông qua cung cấp các đánh giá, tư vấn chính sách phát triển có tính đa chiều, liên ngành, liên lĩnh vực phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030. Đây là một...

  • (MPI) - Phát biểu khai mạc Hội thảo chuyên đề của Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2019 diễn ra ngày 16/01/2019 với chủ đề "Quản trị, huy động vốn và phát triển cơ sở hạ tầng hiệu quả: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam", Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng nhấn mạnh,...

  • (MPI) – Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 487/TB-VPCP ngày 29/12/2018, đề cương chi tiết Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 phải có cơ cấu hợp lý, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và những vấn đề cốt lõi của Chiến lược. Đồng thời, phải thể...

  • Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt Chiến lược phát triển giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, đến 2020, phấn đấu 100% đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông xi măng hóa, tỷ lệ này ở đường xã tối thiểu là 70%.

  • Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020. Theo chiến lược, tiềm lực dự trữ quốc gia sẽ được tăng cường, đảm bảo đến năm 2015, tổng mức dự trữ quốc gia đạt khoảng 0,8-1% GDP và đến năm 2020 đạt khoảng 1,5% GDP.

Xem tiếp

Xem tiếp

Xem tiếp

Xem tiếp