Thứ hai, 00/00/2023
°

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP

Ngày 11/04/2019 - 17:05:00 | 589 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Nhằm mục đích tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện cam kết tại Hiệp định này, ngày 04/4/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quyết định số 409/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP.

Tại Quyết định, Bộ trưởng giao các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tuyên truyền, phổ biến thông tin, hướng dẫn thực hiện, áp dụng cam kết, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách thực thi cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng lợi ích của Hiệp định CPTPP.

Theo đó, đối với nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định, Bộ trưởng giao các đơn vị phối hợp với Bộ Công thương và các bộ, ngành tổ chức hội nghị, tập huấn để giới thiệu, phổ biến cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan quản lý nhà nước liên quan về nội dung, ý nghĩa của Hiệp định, đặc biệt là các quy định liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đàm phán nhằm nâng cao nhận thức, hiểu đúng nội dung cam kết làm cơ sở thực hiện hiệu quả Hiệp định.

Đồng thời, tổ chức hội nghị, hội thảo để phổ biến, giới thiệu và trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư, tổ chức tư vấn và các đối tượng liên quan nội dung cam kết liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh, gồm cam kết trong lĩnh vực đầu tư, mua sắm của Chính phủ và doanh nghiệp nhà nước. Giới thiệu, phổ biến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và các phương tiện truyền thông của Bộ các tài liệu, nghiên cứu, bình luận về nội dung và cam kết của Hiệp định…

Đối với nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chính sách thực thi Hiệp định, Bộ trưởng giao các đơn vị liên quan xây dựng Nghị định hướng dẫn thực thi Điều ước quốc tế về đấu thầu làm căn cứ hướng dẫn thực hiện cam kết về mở cửa thị trường mua sắm của Chính phủ áp dụng với nhà thầu các Thành viên Hiệp định CPTPP theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư để đảm bảo thống nhất, đồng bộ với cam kết của Hiệp định.

Đối với nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng lợi ích của Hiệp định, Bộ trưởng giao các đơn vị nghiên cứu các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định hướng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kết nối với doanh nghiệp nội địa, góp phần vào việc hình thành và phát triển chuỗi cung ứng. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế để thích ứng với quá trình hội nhập và khai thác hiệu quả lợi ích cơ hội từ Hiệp định CPTPP và các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, ký kết. Tiến hành đánh giá định lượng những tác động của Hiệp định CPTPP đối với các ngành sản xuất, cung cấp dịch vụ, từ đó đề xuất các biện pháp cụ thể trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành. Tăng cường công tác kinh tế dự báo và cảnh báo sớm trong lĩnh vực thương mại để có biện pháp thích ứng cần thiết trong bối cảnh quan hệ thương mại quốc tế có nhiều biến động.  

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả Hiệp định theo mục tiêu, quan điểm, chủ trương, chính sách tại Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới. Đồng thời, kết hợp việc lồng ghép việc triển khai thực hiện Hiệp định CPTPP với nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thiện cơ chế, chính sách về đầu tư kinh doanh. Triển khai các hoạt động thực hiện Hiệp định kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm…/.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác