Thứ hai, 00/00/2023
°

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Ngày 01/01/2019 - 16:58:00 | 2235 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.


Nghiquyet01.2019.CP.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác