Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia quy định về các loại hình tổ chức kinh tế hợp tác và tổ chức đại diện trong Luật Hợp tác xã

Ngày 10/06/2021 - 14:14:00 | 1360 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Ngày 10/6/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia quy định về các loại hình tổ chức kinh tế hợp tác và tổ chức đại diện trong Luật Hợp tác xã dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phùng Quốc Chí, Chánh Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phùng Quốc Chí phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: MPI

Thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70/KL-TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã giao Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chủ trì tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Với vai trò thường trực Ban chỉ đạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Kế hoạch và Đề cương Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Nằm trong chuỗi các hoạt động thực hiện nhiệm vụ tổng kết, Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia quy định về các loại hình tổ chức kinh tế hợp tác và tổ chức đại diện trong Luật Hợp tác xã.

Phát biểu tại Hội thảo, Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phùng Quốc Chí cho biết, trong Luật Hợp tác xã quy định về tổ hợp tác đã có khái niệm về các tổ chức đại diện hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhưng chưa có các khái niệm về liên đoàn, liên minh hợp tác xã. Trong khi, tại một số nước, liên đoàn hợp tác xã phát triển rất mạnh như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc. Liên đoàn hợp tác xã ở các nước thường phân theo ngành nghề, như liên đoàn nghề cá của Hàn Quốc, Liên đoàn Nông nghiệp Nhật Bản, Liên đoàn Tín dụng Đức… Liên hiệp hợp tác xã đa ngành hơn còn liên minh hợp tác xã chỉ mang tính đại diện chứ không phải tổ chức kinh tế.

Toàn cảnh Hội thảo: Ảnh: MPI

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã có nhiều ý kiến góp ý, thảo luận về vai trò và sự cần thiết cần có quy định, chính sách hỗ trợ, khuyến khích tổ hợp tác phát triển thành hợp tác xã; sự cần thiết phải làm rõ các khái niệm, thuật ngữ về liên hiệp, liên đoàn, liên minh hợp tác xã với vai trò kinh tế, bảo vệ và hỗ trợ, đại diện cho hợp tác xã; làm rõ vị trí, vai trò, cơ cấu tổ chức để phát huy vai trò của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Trong đó, về định nghĩa hợp tác xã các chuyên gia cho rằng, cần làm rõ nhu cầu chung của thành viên trong hợp tác xã quy định chỉ dừng lại ở nhu cầu kinh tế và rà soát tổng thể lại các mối quan hệ, tổ chức của hợp tác xã để đảm bảo cân bằng mục đích “đối nhân” nhưng vẫn đảm bảo được “đối vốn” để hợp tác xã có thể tồn tại và phát triển như: phát triển thị trường nội bộ hợp tác xã thông qua phát triển thành viên; bỏ rào cản, không hạn chế hợp tác xã gia nhập thị trường; tạo cơ chế để hợp tác xã huy động vốn từ bên trong, bên ngoài cho sản xuất; tăng cường hỗ trợ, phát triển tài sản không chia trong hợp tác xã; tạo động lực, khuyến khích nội lực bên trong phát triển hợp tác xã; tăng cường minh bạch hợp tác xã thông qua kiểm toán; phát triển các loại hình hợp tác đơn giản, chưa có tư cách pháp nhân thành loại hình có tổ chức cao hơn, có tư cách pháp nhân; đào tạo các đối tượng người trẻ, tiềm năng gia nhập thành viên hợp tác xã.

Về tổ hợp tác các ý kiến cho rằng, cần bổ sung một Chương riêng quy định về đối tượng tổ hợp tác và các tổ chức kinh tế hợp tác không có tư cách pháp nhân khác để thống nhất quản lý Nhà nước theo chỉ đạo của Nghị quyết số 13-NQ/TW là tiếp tục phát triển rộng rãi kinh tế hợp tác xã với nhiều hình thức, quy mô, trình độ khác nhau trong các ngành, lĩnh vực địa bàn có điều kiện.

Về liên hiệp hợp tác xã và tổ chức liên minh hợp tác xã cần rà soát sửa đổi, thống nhất khái niệm Liên hiệp hợp tác xã phù hợp với thông lệ thế giới nếu cần thiết. Về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã cần quy định quản lý thống nhất Nhà nước các cơ quan, tổ chức, hội, đoàn thể về lĩnh vực kinh tế hợp tác.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã Phùng Quốc Chí cảm ơn sự quan tâm, ý kiến góp ý của các chuyên gia và cho biết trên cơ sở nội dung trao đổi tại Hội thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu tiếp thu, phân tích để Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác