Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội thảo tham vấn chuyên gia về đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia để hoàn thiện hệ thống lý luận và khung khổ pháp lý về kinh tế tập thể, hợp tác xã tại Việt Nam

Ngày 12/11/2021 - 13:10:00 | 1383 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Ngày 12/11/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức “Hội thảo tham vấn chuyên gia về đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia để hoàn thiện hệ thống lý luận và khung khổ pháp lý về kinh tế tập thể, hợp tác xã tại Việt Nam” dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội thảo, Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã Phùng Quốc Chí cho biết, triển khai Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70/KL-TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị và thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại Văn bản số 8085/VPCP-NN ngày 04/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia để hoàn thiện hệ thống lý luận và khung khổ pháp lý về kinh tế tập thể, hợp tác xã tại Việt Nam.

Hội thảo nhằm tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học góp ý cho cách làm, rà soát các nội dung … trên cơ sở đó phân công công việc cho các cá nhân, tổ chức để hoàn thiện đề tài. Đề tài hướng tới nghiên cứu những vấn đề lý luận về kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, hợp tác xã và các hình thức liên kết, hợp tác khác trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Các kinh nghiệm quốc tế; Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Kiến nghị các giải pháp phát triển khu vực kinh tế tập thể trong bối cảnh hiện nay…

Hội thảo đã thu được nhiều ý kiến góp ý của các nhà khoa học, chuyên gia tại các điểm cầu về các nội dung như cấp độ đề tài, phạm vi, tên đề tài, nội dung …, đề tài cần xác định rõ mục tiêu, nội hàm và thời gian, cấp độ. Tên đề tài cần thể hiện được tổng thể giải pháp đồng bộ, nhấn mạnh được mục tiêu của đề tài để phát triển và củng cố vị thế của khu vực kinh tế hợp tác xã. Ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học sẽ được tổng hợp đưa vào đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia để hoàn thiện hệ thống lý luận và khung khổ pháp lý về kinh tế tập thể, hợp tác xã tại Việt Nam./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác