Thứ hai, 00/00/2023
°

Họp Tổ Công tác xây dựng và Tổ Thư ký biên tập Đề án Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2021-2030

Ngày 28/04/2021 - 15:20:00 | 1953 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Ngày 28/4/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Họp Tổ công tác xây dựng Đề án và Tổ thư ký biên tập Đề án Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2021-2030 thực hiện đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW. Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị Trịnh Đức Trọng chủ trì cuộc họp.

Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị Trịnh Đức Trọng phát biểu chủ trì cuộc họp. Ảnh: MPI

Thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xây dựng Đề án Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2021-2030 thực hiện đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ-TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị Trịnh Đức Trọng cho biết, trong thời gian qua, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh  tế - xã hội ở nước ta đã có bước phát triển nhất định, song còn chưa đồng bộ, hiện đại, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển dài hạn của đất nước. Vì vậy, việc xây dựng Đề án nhằm đề ra các quan điểm, định hướng, giải pháp phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nước ta trong thời gian tới một cách đồng bộ, hiện đại, thực hiện đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo tinh thần Nghị quyết số13-NQ/TW là rất cần thiết.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý trên quan điểm tiếp tục thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW về xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế - xã hội, phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ, phát triển hệ thống hạ tầng thông minh; áp dụng các biện pháp tiên tiến trong tổ chức triển khai, quản lý và phát triển các dịch vụ hạ tầng nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư và hiệu quả của toàn hệ thống kết cấu hạ tầng.

Trong đó, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng cung cấp điện, ứng phó với biến đổi khí hậu; hạ tầng đô thị và hạ tầng công nghệ thông tin tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Huy động nguồn lực hợp lý cho phát triển hạ tầng xã hội như y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường; phân bổ nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; tập trung bố trí nguồn lực cho các dự án hạ tầng dùng chung, công trình có tính chất đột phá, có tác động lan tỏa; huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, đồng thời thực hiện điều chỉnh cơ cấu và nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Với mục tiêu, tạo nền tảng từng bước hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng hiện đại, giải quyết được căn bản tình trạng quá tải, ách tắc tại các trung tâm kinh tế, cửa ngõ giao thông quan trọng của đất nước; xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, tập trung xây dựng hạ tầng quan trọng chuyển đổi số một số ngành lĩnh vực quan trọng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số  đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của đất nước, đảm bảo an ninh quốc phòng và cải thiện cuộc sống của Nhân dân.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: MPI

Dự thảo Đề án đưa ra những nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn công trình kết cấu hạ tầng như: Ưu tiên lựa chọn các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án lớn có tính chất lan tỏa thuộc lĩnh vực giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu và hạ tầng thông tin, viễn thông, phù hợp với quan điểm định hướng về phát triển kết cấu hạ tầng đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; ưu tiên tập trung các dự án có tính chất đột phá, thúc đẩy phát triển ngành, đảm bảo an ninh quốc phòng, phù hợp với nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn. Trên cơ sở nội dung trao đổi tại cuộc họp, Tổ Thư ký biên tập sẽ tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Đề án./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác