Thứ hai, 00/00/2023
°

Tài liệu công bố Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 17/11/2023 - 11:16:00 | 297 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt


00.Nghiquyet81veQHTTQGthoiky2021-2030.pdf Tải về
01. Bao cao Tong hop QHTTQG - Hoan thien theo NQ81.pdf Tải về
02. Bao cao Tom tat QHTTQG - Hoan thien theo NQ81.pdf Tải về
03. SodoDinhHuong_PhatTrienKhongGian - CongboQHTTQG theo NQ81.pdf Tải về
04.SodoDinhhuongphanvunglienketvung_CongboQHTTQGtheoNQ81.pdf Tải về
05.SodoDuAnQuanTrongCuaQuocGia_CongboQHTTGtheoNQ81.pdf Tải về
Nghiquyet90-ChuongtrinhhanhdongthuchienNQ81veQHTTQG.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác