Thứ hai, 00/00/2023
°

Đôn đốc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện năm 2023, xây dựng năm 2024 đối với Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 21/11/2023 - 14:18:00 | 321 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Công văn số 9703/BKHĐT-TH ngày 20/11/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.


vbdi_7861_9703_congvan_1_4.signed.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác