Thứ hai, 00/00/2023
°

Công khai tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2023 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương và Danh sách bộ, cơ quan trung ương địa phương thuộc 05 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 04/10/2023 - 09:14:00 | 561 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.


Báo_cáo_kết_quả_phân_bổ,_giải_ngân_tháng_10.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác