Thứ hai, 00/00/2023
°

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư

Ngày 15/05/2023 - 11:04:00 | 948 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Quyết định số 838/QĐ-BKHĐT ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.


Quyetdinh838.BKHDT_102902.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác