Thứ hai, 00/00/2023
°

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý quy hoạch

Ngày 15/05/2023 - 11:01:00 | 784 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Quyết định số 819/QĐ-BKHĐT ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.


Quyetdinh819.BKHDT_101325.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác