Thứ hai, 00/00/2023
°

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác

Ngày 31/05/2023 - 10:55:00 | 1174 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Quyết định số 879/QĐ-BKHĐT ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.


879.QD-BKHDT_101009.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác