Thứ hai, 00/00/2023
°

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ

Ngày 15/05/2023 - 15:57:00 | 1321 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Quyết định số 869/QĐ-BKHĐT ngày 15/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


869.QĐ-BKHĐT.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác