Thứ hai, 00/00/2023
°

Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực ODA và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 21/08/2023 - 14:56:00 | 1806 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Ngày 10/8/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1395/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của cơ quan chủ quản/Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành mới là Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

14 TTHC thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung đó là (1) Tham gia chương trình, dự án khu vực; (2) Quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung; (3) Quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách trung ương cho Chương trình mục tiêu quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (4) Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; (5) Quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; (6) Quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của Chính phủ; (7) Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; (8) Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, trừ dự án nhóm A; (9) Điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; (10) Quyết định đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; (11) Điều chỉnh chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; (12) Quyết định chủ trương thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phí dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; (13) Điều chỉnh quyết định chủ trương thực hiện và quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án; (14) Ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi.

04 TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan chủ quản sửa đổi, bổ sung là: Quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản; Quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phí dự án (bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn bị dự án đầu tư); Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng; Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hằng năm.

Nội dung cụ thể của từng TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được ban hành kèm theo Quyết định gồm Trình tự thực hiện; Cách thức thực hiện; Thành phần, số lượng hồ sơ; Thời hạn giải quyết; Đối tượng thực hiện TTHC; Cơ quan giải quyết TTHC; Kết quả thực hiện TTHC; Phí, lệ phí (nếu có); Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm); Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có); Căn cứ pháp lý của TTHC...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 40/QĐ-BKHĐT ngày 14/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.
Ý kiến bạn đọc

Tin liên quan

Tin khác