Thứ hai, 00/00/2023
°

Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 21/08/2023 - 10:00:00 | 2105 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Ngày 20/7/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1303/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, có 95 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc danh mục TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và danh mục TTHC nội bộ trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong đó, danh mục TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước có 84 TTHC thuộc 07 lĩnh vực: Quản lý đầu tư công (22 TTHC); Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) (08 TTHC); Quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (25 TTHC); Quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế (4 TTHC); Thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (13 TTHC); Quy hoạch (11 TTHC); Quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (01 TTHC).

Đối với danh mục TTHC nội bộ trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 11 TTHC thuộc các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ (08 TTHC); Đào tạo, bồi dưỡng (01 TTHC); Thi đua khen thưởng (01 TTHC); Sáng kiến (01 TTHC).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác