Thứ hai, 00/00/2023
°

Chương trình đào tạo miễn phí về khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam

Ngày 02/08/2023 - 15:54:00 | 294 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Trong khuôn khổ dự án "Triển khai Khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình Khu công nghiệp sinh thái toàn cầu", Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UNIDO sẽ tổ chức khóa đào tạo miễn phí nhằm nâng cao nhận thức về mô hình khu công nghiệp sinh thái, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, kiến thức liên quan đến triển khai và thực hiện chính sách về khu công nghiệp sinh thái, xác định và áp dụng các cơ hội sinh thái công nghiệp... dựa trên nguồn tài liệu hiện có của UNIDO, WB và GIZ.

Thông tin chi tiết tại website: http://khucongnghiepsinhthai-vietnam.vn/event/39


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác