Thứ hai, 00/00/2023
°

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển trực thuộc Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày 30/08/2023 - 09:12:00 | 243 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Quyết định số 1489/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.


Quyetdinh1489-BKHDT.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác