Thứ hai, 00/00/2023
°

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 13/09/2023 - 17:29:00 | 114 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Ngày 11/9/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1531/QĐ-BKHĐT công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích ban hành kèm theo Quyết định gồm 15 thủ tục. Trong đó, 11 thủ tục hành chính về lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài công bố tại Quyết định số 426/QĐ-BKHĐT ngày 14/4/2021; 01 thủ tục hành chính về lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đấu thầu công bố tại Quyết định số 244/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019 và Quyết định số 1901/QĐ-BKHĐT ngày 03/12/2019.

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 34 thủ tục. Trong đó, 02 thủ tục về lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa công bố tại Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018 và Quyết định số 1014/QĐ-BKHĐT ngày 03/6/2022; 04 thủ tục về lĩnh vực Đấu thầu công bố tại Quyết định số 1794/QĐ-BKHĐT ngày 03/11/2022; 10 thủ tục về lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam công bố tại Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021; 05 thủ tục về lĩnh vực thành lập sắp xếp lại của Doanh nghiệp do nhà nắm giữ 100% vốn điều lệ công bố tại Quyết định số 1330/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2022; 03 thủ tục về Nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam công bố tại Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 28/8/2020; 10 thủ tục về Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài công bố tại Quyết định số 1395/QĐ-BKHĐT ngày 10/8/2023.

Phục lục II ban hành kèm theo Quyết định này là mẫu Phiếu trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/9/2023 và thay thế Quyết định số 939/QĐ-BKHĐT ngày 18/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác