Thứ hai, 00/00/2023
°

Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao nối hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre theo phương thức đối tác công tư

Ngày 15/09/2023 - 14:16:00 | 139 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Ngày 14/9/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1057/QĐ-TTg về việc Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao nối hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre theo phương thức đối tác công tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải; Tài chính; Xây dựng; Công an; Quốc phòng; Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lãnh đạo: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long; Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định liên ngành.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại các Điều 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Nghị định số 35/2021/NĐ-CP).

Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định liên ngành cần đưa ra ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng nội dung và đề xuất phương án giải quyết trong trường hợp có nội dung chưa đồng thuận hoặc cùng bổ sung, hoàn thiện; đồng thời, có nhận xét, kiến nghị rõ ràng theo đúng quy định tại Mẫu số 02, Phụ lục II Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

Hội đồng được sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Các cơ quan có thành viên thuộc Hội đồng thẩm định liên ngành có văn bản cử người gửi về về cơ quan thường trực Hội đồng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 15/9/2023.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác