Thứ hai, 00/00/2023
°

Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 01 năm 2023

Ngày 02/02/2023 - 09:43:00 | 2261 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Tính đến 20/01/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt gần 1,69 tỷ USD, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 1,35 tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính lũy kế đến ngày 20/01/2023, cả nước có 36.458 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 441,31 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 275,35 tỷ USD, bằng gần 62,4% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Tình hình thu hút ĐTNN tháng 01 năm 2023

1.1. Tình hình hoạt động

Vốn thực hiện:

Tính tới 20/01/2023, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 1,35 tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2022.  

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của khu vực ĐTNN giảm trong tháng 1/2023. Xuất khẩu (kể cả dầu thô) ước đạt gần 19,24 tỷ USD, giảm 14,4% so với cùng kỳ, chiếm 74% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt 19,1 tỷ USD, giảm nhẹ 14,6% so với cùng kỳ, chiếm 73,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu: Nhập khẩu của khu vực ĐTNN ước đạt 16,3 tỷ USD, giảm 19% so cùng kỳ và chiếm 63,9% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu giảm song tính chung trong tháng 01 năm 2023, khu vực ĐTNN xuất siêu trên 2,9 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 2,8 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu trên 2,4tỷ USD.

1.2. Tình hình đăng ký đầu tư

Tính đến 20/01/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt gần 1,69 tỷ USD, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng vốn đầu tư đăng ký giảm do vốn điều chỉnh và GVMCP giảm mạnh. Trong khi đó, vốn đầu tư mới cũng như số dự án mới và số lượt dự án điều chỉnh vốn vẫn tăng so với cùng kỳ. Cụ thể:

Vốn đăng ký mới: Có 153 dự án mới được cấp GCNĐKĐT (tăng 48,5% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,2 tỷ USD (tăng hơn 3,1 lần so với cùng kỳ).

Vốn điều chỉnh: Có 89 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 25,4% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 306,3 triệu USD (giảm 75,9% so với cùng kỳ).

Góp vốn, mua cổ phần: Có 204 lượt GVMCP của nhà ĐTNN (giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 174,1 triệu USD (giảm 60,7% so với cùng kỳ).

Theo ngành:

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 1,34 tỷ USD, chiếm 79,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành vận tải kho bãi đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 82,9 triệu USD, chiếm hơn 4,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành xây dựng; hoạt động kinh doanh bất động sản với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là hơn 63,7 triệu USD và gần 60,9 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.

Xét về số lượng dự án mới, công nghiệp chế biến chế tạo cũng là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 35,3%) và điều chỉnh vốn (chiếm 61,8%).

Theo đối tác đầu tư:

Đã có 39 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong tháng 01 năm 2023. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 813,9 triệu USD, chiếm 48,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, tăng 22,3% so với cùng kỳ 2022; Trung Quốc đứng thứ hai với gần 265,6 triệu USD, chiếm 15,8% tổng vốn đầu tư, giảm 61,1% so với cùng kỳ. Hàn Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 148,8 triệu USD, chiếm gần 8,8% tổng vốn đầu tư, giảm 69,1% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Đài Loan, Israel, Hồng Kông,…

Xét về số dự án, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm gần 19%); Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 20,2%) và GVMCP (chiếm 28,9%).

Theo địa bàn đầu tư:

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 32 tỉnh, thành phố trên cả nước trong tháng 01 năm 2023. Bắc Giang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 791,9 triệu USD, chiếm gần 47% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp gần 10,7 lần so với cùng kỳ năm 2021. TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 50 dự án mới, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 179 triệu USD, chiếm hơn 10,6% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Đồng Nai, Bắc Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Nếu xét về số dự án, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (32,7%), số lượt dự án điều chỉnh (22,5%) và GVMCP (68,1%).

(Biểu số liệu chi tiết tại Phụ lục II kèm theo báo cáo).

2. Nhận xét về tình hình đầu tư nước ngoài trong tháng 01 năm 2023.

- Do ảnh hưởng của 02 kỳ nghỉ Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán, vốn đầu tư thực hiện của các dự án ĐTNN trong tháng 01/2023 giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2022.

- Vốn đầu tư mới tăng mạnh cả về số dự án lẫn tổng vốn đăng ký. Với mức tăng 48,5% về số dự án và một số dự án lớn hàng trăm triệu USD được đăng ký mới, tổng vốn đầu tư đăng ký mới trong tháng 01/2023 đã tăng gấp hơn 3,1 lần so với cùng kỳ.

- Vốn đầu tư điều chỉnh tuy giảm tương đối lớn (75,9%) do không có nhiều dự án điều chỉnh vốn lớn, song số lượt dự án điều chỉnh vốn vẫn tăng 25,4% so với cùng kỳ. Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng và đưa ra các quyết định mở rộng dự án đầu tư tại Việt Nam.

- Xuất khẩu của khu vực ĐTNN giảm trong tháng 01/2023. Mặc dù vậy, khu vực ĐTNN vẫn xuất siêu trên 2,9 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 2,8 tỷ USD không kể dầu thô, bù đắp phần nhập siêu trên 2,4 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, giúp cả nước xuất siêu khoảng 500 triệu USD.

3. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới 20/01/2023

Tính lũy kế đến ngày 20/01/2023, cả nước có 36.458 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 441,31 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt gần 275,35 tỷ USD, bằng gần 62,4% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

- Theo ngành: các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với gần 262,2 tỷ USD, chiếm 59,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với hơn 66,3 tỷ USD (chiếm 15% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với hơn 38,3 tỷ USD (chiếm 8,7% tổng vốn đầu tư).

- Theo đối tác đầu tư: Hiện có 142 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký gần 81,2 tỷ USD (chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư). Singapore đứng thứ hai với hơn 71,8 tỷ USD (chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo lần lượt là Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông.

- Theo địa bàn: ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó TP Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút ĐTNN với hơn 56,2 tỷ USD (chiếm 12,7% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Bình Dương với gần 39,7 tỷ USD (chiếm gần 9% tổng vốn đầu tư); Hà Nội với trên 38,8 tỷ USD (chiếm 8,8% tổng vốn đầu tư).

 (Biểu số liệu chi tiết tại Phụ lục III kèm theo báo cáo)

 


FDI_1.2023.xlsx Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác