Thứ hai, 00/00/2023
°

Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên thống kê viên chính, giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính năm 2023 đối với công chức, viên chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 15/01/2024 - 11:10:00 | 929 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên thống kê viên chính, giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính năm 2023 đối với công chức, viên chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư


41.QD-HĐT.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác