Thứ hai, 00/00/2023
°

Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam" cho 36 cá nhân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Ngày 17/01/2024 - 09:58:00 | 740 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Quyết định số 99/QĐ-BKHĐT ngày 16/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư


99.QĐ-BKHĐT.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác