Thứ hai, 00/00/2023
°

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung chủ trì họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

Ngày 31/01/2024 - 14:44:00 | 1019 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Ngày 31/01/2024 đã diễn ra cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập mở rộng lần 2 lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung, Trưởng Ban soạn thảo.

 
Thứ trưởng Đỗ Thành Trung chủ trì cuộc họp. Ảnh: MPI

Tại Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã (HTX). Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì xây dựng Nghị định, tổ chức lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan và các đối tượng chịu tác động trực tiếp của Nghị định. Dự thảo đã được được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lấy ý kiến theo quy định.

Theo dự thảo Nghị định được trình bày tại cuộc họp, Dự thảo có bố cục gồm 6 chương 26 điều. Trong đó về phân loại có 04 lĩnh vực, gồm: Nông nghiệp; công nghiệp - xây dựng; Thương mại - dịch vụ; tài chính - ngân hàng. Xác định lĩnh vực phân loại: Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính mà HTX đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Về chính sách hỗ trợ, Dự thảo quy định đầy đủ, chi tiết đối tượng, nội dung, điều kiện, nguồn kinh phí và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, trình tự thủ tục, thẩm quyền; Quy định chi tiết phương thức hỗ trợ kết cấu hạ tầng, trang thiết bị thông qua dự án đầu tư công. Về giao dịch nội bộ, quy định các hoạt động của giao dịch nội bộ và hướng dẫn chung cách tính thu nhập từ hoạt động giao dịch nội bộ.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: MPI

Tham gia ý kiến, thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập là đại diện các bộ, ngành liên quan như các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn… và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung vào các nội dung cụ thể liên quan đến quy định chi tiết về phân loại quy mô hợp tác xã; Tiêu chí lựa chọn, đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ, nguồn vốn thực hiện chính sách và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và đối tượng có liên quan; Điều kiện thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giao dịch nội bộ và thu nhập từ giao dịch nội bộ; Xử lý quỹ chung không chia, tài sản chung không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể, phá sản.

Các ý kiến đánh giá cao bản Dự thảo lần này (dự thảo lần 3), đưa ra những điểm mới, quy định các nội dung rất chi tiết và cơ bản đáp ứng được các yêu cầu đặt ra nhằm tạo điều kiện cho HTX phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời nhấn mạnh thêm đến các nội dung về tiêu chí thụ hưởng chính sách, trong đó có tiêu chí bắt buộc và tiêu chí ưu tiên. Về các chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ thông tin; xây dựng mạng lưới cung cấp dịch vụ tư vấn; nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiếp cận, nghiên cứu thị trường; kết cấu hạ tầng, trang thiết bị; tư vấn tài chính, đánh giá rủi ro; hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung đánh giá cao các ý kiến, là cơ sở quan trọng để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để hoàn thiện dự thảo Nghị định, đưa ra các cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX phát triển; nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm; hướng đến phát huy bản chất, nguyên tắc, giá trị tốt đẹp của mô hình HTX; qua đó thúc đẩy các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển năng động, hiệu quả, bền vững; xây dựng hệ sinh thái các tổ chức kinh tế hợp tác mạnh, giúp nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của các thành viên và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cũng làm rõ thêm các vấn đề được đại biểu nêu liên quan đến cách xác định lĩnh vực và tiêu chí phân loại HTX, giải quyết các vấn đề việc làm, đặc biệt khu vực khó khăn ở nông thôn; về phân loại HTX theo quy mô trong từng lĩnh vực cụ thể; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị; giao dịch nội bộ và thu nhập từ giao dịch nội bộ; doanh thu HTX; kiểm toán;... Đồng thời đề nghị đơn vị được giao chủ trì xây dựng Nghị định (Cục Kinh tế hợp tác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện Dự thảo với chất lượng cao nhất và tiếp tục gửi xin ý kiến các cơ quan liên quan và trình cấp có thẩm quyền theo quy định; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tế, hiệu lực, hiệu quả khi triển khai áp dụng, tạo thuận lợi cho các tổ hợp tác trong quá trình hoạt động, bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy định của Luật HTX./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác