Thứ hai, 00/00/2023
°

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023

Ngày 15/03/2024 - 14:07:00 | 1098 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

1890/BC-BKHĐT

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.


vbdi_12089_1890_congvan_1_14.signed-1.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác