Thứ hai, 00/00/2023
°

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới khởi nghiệp, những doanh nghiệp trẻ

Ngày 26/03/2024 - 15:47:00 | 322 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Tại Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia” được tổ chức vào ngày 26/3/2024, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới khởi nghiệp, những doanh nghiệp trẻ.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Chinhphu.vn

Liên quan đến câu hỏi Chính phủ có những giải pháp như thế nào để thu hẹp khoảng cách chuyển đổi số giữa nông thôn, vùng sâu, vùng xa với thành thị và việc đưa những cán bộ trẻ có năng lực chuyển đổi số về với vùng nông thôn nhất là vùng sâu, vùng xa, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, chúng ta đang ở thời điểm hết sức quan trọng của đất nước, trải qua 1/3 chặng đường của việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và hơn một nửa chặng đường thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra cho phát triển là rất lớn, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là nước phát triển, có thu nhập cao.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, bên cạnh các thách thức thì cũng có nhiều cơ hội nhưng điều quan trọng là làm thế nào để nắm bắt được cơ hội, hiện thực hóa được cơ hội để vượt qua được thách thức, xây dựng được một đất nước Việt Nam hùng cường và phải đạt được các mục tiêu của Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra. Đây là một trách nhiệm rất lớn đối với chúng ta, trong đó thanh niên là lực lượng nòng cốt, lực lượng tiên phong gánh vác những sứ mệnh này.

Liên quan đến khoảng cách về chuyển đổi số giữa vùng nông thôn với thành thị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, hiện nay đang còn khoảng cách do nhiều điều kiện chủ quan, khách quan khác nhau. Trong thời gian tới, Chính phủ và các bộ, ngành phải tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể như phải thực hiện hiệu quả đồng bộ và toàn diện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nâng cao công tác tuyên truyền, truyền thông để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trẻ, của người trẻ đối với vai trò của chuyển đổi số trong phát triển đất nước.

Cùng với đó là hoàn thiện thể chế để thúc đẩy chuyển đổi số; đẩy mạnh phát triển hạ tầng cho chuyển đổi số; xây dựng các mạng lưới chuyên gia, các doanh nghiệp đã thành công trong phát triển để kết nối với các thanh niên mới bắt đầu tham gia khởi nghiệp hoặc những doanh nghiệp mới để chúng ta có thể kết nối, nhận được những chia sẻ về nguồn lực, kinh nghiệm, công nghệ cần thiết để có thể tiếp cận mà không phải trả phí; qua đó tạo điều kiện áp dụng các giải pháp công nghệ trong hoạt động kinh doanh của mình; đẩy mạnh mạng lưới tư vấn.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiều hoạt động, chương trình đã và đang được triển khai nhằm thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, có triển khai Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam và hiện nay đã hỗ trợ được cho 13 nghìn doanh nghiệp. Đây là chương trình rất có ý nghĩa, được triển khai trong 5 năm qua với sự hợp tác của các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Meta,… “Các bạn có thể tham khảo và tham gia cùng với chúng tôi để có thể nhận được sự hỗ trợ về nguồn lực cũng như các tư vấn hay là các tài liệu, cũng như là sự hỗ trợ về công nghệ”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang phối hợp với Google thực hiện Chương trình phát triển nhân tài số; đã cung cấp được 20 nghìn suất học bổng cho 83 trường đại học và cao đẳng trên cả nước. Năm 2024, tiếp tục phấn đấu cung cấp khoảng 100 nghìn suất học bổng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Tập đoàn Meta thực hiện Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam nhằm tìm kiếm các giải pháp đổi mới sáng tạo từ các tổ chức/cá nhân trên toàn thế giới để giải quyết những thách thức quan trọng tầm quốc gia, hướng đến một Việt Nam phát triển thịnh vượng và bền vững; thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh. Đây cũng là chương trình rất có ý nghĩa để thúc đẩy các giải pháp công nghệ phục vụ cho chuyển đổi số.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang được giao chủ trì hoàn thiện Đề án “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” với mục tiêu đào tạo 50 nghìn kỹ sư đến năm 2030. Đề án đang trong quá trình hoàn thiện, trình Chính phủ với mục tiêu có được nguồn nhân lực tốt nhất cho chuyển đổi số để nắm bắt được các cơ hội, xây dựng đất nước trong giai đoạn tới.

Cũng liên quan đến vấn đề được Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm đến khu vực này. Trong thời gian qua, Chính phủ đã tập trung vào điểm lõm về sóng và điện với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Chinhphu.vn

Các vấn đề được các bạn thanh niên nêu đã được đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan trả lời và được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, làm rõ thêm. Về câu hỏi của bạn thanh niên liên quan đến giải pháp của Chính phủ để đảm bảo an toàn không gian mạng, Thủ tướng cho biết, Chính phủ phải hoàn thiện thể chế để bảo đảm an ninh mạng; thứ hai là phân công các bộ ngành xử lý các vấn đề nếu có sự cố. Cùng với đó, phải nâng cao năng lực xử lý các vấn đề an ninh mạng bằng nhiều biện pháp khác nhau; đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân để nâng cao cảnh giác và có các biện pháp phòng ngừa, trong đó các bạn trẻ phải làm nòng cốt, đi đầu về vấn đề này.

Về giải pháp về thể chế, công nghệ để thực hiện đồng bộ cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cơ sở dữ liệu rất quan trọng với chuyển đổi số, có cơ sở dữ liệu lớn thì mới có trí tuệ nhân tạo. Chính phủ đang thúc đẩy việc này rất tích cực; đang xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và chỉ đạo việc hoàn thành cơ sở dữ liệu các bộ ngành, địa phương, đồng thời phát động phong trào xây dựng cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp và các chủ thể khác trong xã hội. Các cơ sở dữ liệu này phải kết nối với nhau; tạo thuận lợi cho các chủ thể trong việc khai thác.

Vấn đề thứ hai, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Để cải cách thủ tục thì có nhiều giải pháp, nhưng hai giải pháp rất cơ bản gồm: Một là cắt giảm tối đa thủ tục hành chính; hai là ứng dụng công nghệ thông tin để người dân và doanh nghiệp đỡ phải tiếp xúc trực tiếp với các cán bộ, cơ quan giải quyết thủ tục; phải có ưu tiên về chính sách, đào tạo nhân lực… với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia” nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới thanh niên những chủ trương, chính sách của Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Nội dung Chương trình xoay quanh chủ trương, chính sách hiện hành của Nhà nước đối với công cuộc chuyển đổi số quốc gia; cơ chế, chính sách, nguồn lực của nhà nước trong việc hỗ trợ, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Biểu dương sự tham gia, cống hiến của thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đồng thời, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên và định hướng giải quyết các kiến nghị, đề xuất./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác