Thứ hai, 00/00/2023
°

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Thống kê

Ngày 04/06/2020 - 14:26:00 | 13 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Quyết định số 1005/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Thống kê; Quyết định số 84/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Tổng cục Thống kê về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Văn phòng Tổng cục Thống kê.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.


1005.QD-TCTK.pdf Tải về
84.QD-TCTK.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác