Thứ hai, 00/00/2023
°

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê

Ngày 04/06/2020 - 14:22:00 | 17 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Quyết định số 1001/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê; Quyết định số 81/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Tổng cục Thống kê về việc sửa đổi nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.


1001.QD-TCTK.pdf Tải về
81.QD-TCTK.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác