Thứ hai, 00/00/2023
°

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê

Ngày 04/06/2020 - 14:18:00 | 19 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Quyết định số 996/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê; Quyết định số 83/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 01 năm 2024 về việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

 


996.QD-TCTK.pdf Tải về
83.QD-TCTK.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác