Thứ hai, 00/00/2023
°

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Thống kê Dân số và Lao động

Ngày 04/06/2020 - 14:08:00 | 19 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Quyết định số 993/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Thống kê Dân số và Lao động.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.


993.QD-TCTK.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác