Thứ hai, 00/00/2023
°

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

Ngày 04/06/2020 - 13:45:00 | 20 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Quyết định số 1000/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ; Quyết định số 99/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Tổng cục Thống kê về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

 


1000.QD-TCTK.pdf Tải về
99.QD-TCTK.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác