Thứ hai, 00/00/2023
°

Lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2023 (lần 2)

Ngày 07/06/2024 - 15:42:00 | 1436 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Công văn số 4294/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 05/6/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.


vbdi_12089_4294_congvan_1_9.signed.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác