Thứ hai, 00/00/2023
°

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 10/10/2023 - 16:09:00 | 321 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt


10.signed.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác