Thứ hai, 00/00/2023
°

Kết luận kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ và kêu gọi tài trợ từ nước ngoài của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các đơn vị trực thuộc trong giai đoạn từ 01/01/2018 đến 30/6/2022

Ngày 07/02/2023 - 18:19:00 | 2906 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Kết luận kiểm tra số 722/KL-BKHĐT ngày 07 tháng 02 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.


Ketluan722-BKHDT.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác