Thứ hai, 00/00/2023
°

Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia trực tuyến Hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2024

Ngày 10/04/2024 - 12:45:00 | 431 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI)- Ngày 10/4/2024, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kết nối trực tuyến với Hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2024 do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tới toàn bộ cấp ủy các cấp của Đảng bộ, Chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan.

Hình ảnh tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: MPI

Tham dự tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cac cấp; báo cáo viên cấp Đảng ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan.

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I/2024 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, với 424 điểm cầu và hơn 17 nghìn đại biểu tham dự. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập quan trọng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, khơi dậy niềm tự hào, tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong toàn Đảng bộ. Từ đó chuyển hóa thành hành động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Hội nghị đã được nghe 02 chuyên đề. Chuyên đề 1 do GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chuyên đề 2 do đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức, Bộ Nội vụ truyền đạt về: "Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm".

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể cảm ơn các báo cáo viên đã dành thời gian trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, tư duy nhất quán của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và làm rõ một số giải pháp cơ bản góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời nhấn mạnh, đây là chuyên đề mang tính nền tảng lý luận của Đảng và sự phát triển cao độ của chủ nghĩa Mác-Lenein trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Để nội dung 2 chuyên đề trên lan tỏa, thấm sâu vào tâm thức của cán bộ, đảng viên, biến nhận thức thành hành động cụ thể, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các đồng chí trong thời gian tới triển khai tốt một số nội dung. Trong đó, đối với chuyên đề: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, là chuyên đề mang tính nền tảng lý luận của Đảng và sự phát triển cao độ của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện thực tế của Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể mong muốn, tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối nói riêng và tất cả cán bộ, đảng viên nói chung phải nhận thức sâu sắc để quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, thực hiện tốt các nghị quyết, các chỉ đạo của Trung ương để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng thời đề nghị từng cán bộ, đảng viên cố gắng đọc toàn văn hai bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam và bài viết của Tổng Bí thư liên quan đến kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó hiểu sâu sắc hơn về con đường mà Đảng và dân tộc Việt Nam lựa chọn để củng cố niềm tin và có thêm động lực phấn đấu góp phần vào công tác xây dựng Đảng.

Đối với chuyên đề “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, đồng chí Nguyễn Văn Thể khẳng định, đây cũng là vấn đề thời sự hết sức quan trọng. Cán bộ, đảng viên từng cơ quan, đơn vị đảm nhiệm vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị, trong nền công vụ, trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Do đó, từng đồng chí, từng cấp ủy, từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ rất quan trọng, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, nghĩa là thực hiện chưa tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước. Chính vì thế, vấn đề quán triệt giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn trách nhiệm để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao là vô cùng quan trọng. Toàn bộ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tất cả chủ trương của Đảng và Nhà nước sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, đem lại  kết quả thiết thực cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể mong muốn các đại biểu dự hội nghị lan toả trong các cơ quan, đơn vị mình, trong đó tập trung vào năm giải pháp cụ thể. Một là, phát huy vai trò của cấp ủy trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng triển khai các nghị quyết của Trung ương; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên kiểm tra, giám sát công việc của mình để từng cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và cấp ủy cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hai là, cán bộ, đảng viên không phân biệt khối cơ quan nhà nước hay khối lập pháp có trách nhiệm tham mưu hoàn thiện thể chế, trong đó có luật, các nghị định của Chính phủ, các thông tư của các bộ, ngành, các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.

Ba là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng, giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ luật, hiểu rõ các quy định của Đảng và Nhà nước, nắm chắc chuyên môn, hiểu rõ trách nhiệm, nhiệm vụ được giao và tăng cường vận dụng cơ sở lý luận vào công việc thực tế, giúp cơ quan, đơn vị mình hoàn thành tốt nhiệm vụ và bản thân mình hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của tổ chức, cá nhân và đặc biệt là cơ quan, bộ phận trọng tâm, trọng điểm, những nơi có dư luận đùn đẩy trách nhiệm, có dư luận chậm giải quyết công việc.

Năm là, tăng cường công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức các phong trào thi đua, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời khen thưởng các cá nhân, tổ chức làm tốt nhiệm vụ, kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ; từ đó thúc đẩy công việc của cơ quan, đơn vị mình tốt hơn./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác