Thứ hai, 00/00/2023
°

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Ngày 14/05/2024 - 18:39:00 | 88 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Theo chương trình của Phiên họp thứ 33, chiều ngày 14/5/2024, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham dự và phát biểu tại phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Phiên họp diễn ra dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Dự phiên họp có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ trình Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, mục đích xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm phát huy tính ưu việt, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập của mô hình chính quyền đô thị tại Nghị quyết số 119 và tạo cơ sở pháp lý để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá, giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng như mục tiêu đã đặt ra tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị và của Quốc hội.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định 02 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù với 30 cơ chế, chính sách cụ thể về tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; Các chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng đề xuất thực hiện thí điểm.

Tham gia ý kiến tại phiên họp, đa số ý kiến đồng tình với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung nhưng cần tiếp tục làm rõ một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố Đà Nẵng; bảo đảm cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn và đúng thẩm quyền.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung cụ thể của dự thảo Nghị quyết về hai nhóm chính sách lớn và 30 chính sách cụ thể; về tính đặc thù; tính đột phá; tính hợp lý, khả thi và tính lan tỏa, tác động sâu rộng của chính sách; chính sách để thành phố Đà Nẵng phát triển thành phố cảng biển đô thị quốc tế, đảm bảo vai trò trọng điểm phát triển miền Trung kết nối với khu vực Tây nguyên; về sự cần thiết, tính khả thi đối với các cơ chế, chính sách đặc thù đã được áp dụng cho các địa phương khác; về khu thương mại tự do; nhiệm vụ quyền hạn của UBND quận và UBND phường; thực hiện chính thức mô hình chính quyền đô thị;…

Phát biểu giải trình, làm rõ thêm vấn đề được đại biểu nêu, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn các ý kiến góp ý hết sức tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Qua phát biểu của các đại biểu đều đã thống nhất việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 119 đã bảo đảm cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn và đúng thẩm quyền. Đồng thời khẳng định nghiêm túc nghiên cứu, rà soát, tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Thành phố Đà Nẵng hiện có quy mô nền kinh tế nhỏ, dư địa phát triển không còn nhiều, cơ cấu kinh tế thành phố thời gian qua đã bộc lộ những điểm chưa phù hợp. Do vậy, dự thảo Nghị quyết với 30 cơ chế, chính sách đặc thù, toàn diện, trên nhiều lĩnh vực sẽ tạo nên một “xung lực mới”, phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá, giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng như mục tiêu đã đặt ra tại Nghị quyết số 43, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 81 của Quốc hội.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh thêm đến các vấn đề về một số nội dung lớn của dự thảo Nghị quyết, cụ thể như về thí điểm thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng; Về vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; ngành nghề ưu đãi đầu tư và thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố Đà Nẵng; phân cấp, ủy quyền;…

Phát biểu kết luận Phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết và cơ bản thống nhất trình Quốc hội Hồ sơ Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan thẩm tra để hoàn thiện Hồ sơ Dự thảo Nghị quyết đảm bảo chất lượng trình Quốc hội.

Theo đó, tiếp tục rà soát thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 43-NQ/TW, Kết luận 79-KL/TW của Bộ Chính trị để hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết, đảm bảo có các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, đột phá, có tính lan tỏa; đồng thời khắc phục được những hạn chế, vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội. Rà soát để đảm bảo các chính sách không trái với Hiến pháp, phù hợp với các cam kết quốc tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng, ổn định trật tự xã hội và đời sống Nhân dân. Đánh giá và làm rõ thêm kết quả đầu ra của từng chính sách. Rà soát danh mục ngành nghề ưu đãi, thu hút đầu tư; đánh giá tác động đầy đủ với các chính sách cụ thể về khu thương mại tự do.

Đồng thời, rà soát các chính sách tương tự như các chính sách Quốc hội đã có nghị quyết cho các tỉnh, thành phố khác thực hiện thí điểm để biên tập, thể hiện chặt chẽ, tương đồng trong Nghị quyết; các nội dung có liên quan đến tổ chức bộ máy và chính quyền đô thị; các quy định về điều khoản thi hành; các quy định gắn trách nhiệm đã được phân cấp, phân quyền, ủy quyền, giao thẩm quyền gắn liền với quy trình thủ tục và rà soát các quy định về áp dụng pháp luật, quy định chuyển tiếp.

Trên cơ sở đó, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ Dự thảo Nghị quyết, gửi Quốc hội và Ủy ban Tài chính, Ngân sách thẩm tra chính thức, trình Quốc hội xem xét quyết định tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác