Thứ hai, 00/00/2023
°

Danh sách 04 cá nhân thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến năm 2023

Ngày 14/09/2023 - 15:41:00 | 1906 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung chi tiết xem file đình kèm./.


Danh-sach-khen-thuong.docx Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác