Thứ hai, 00/00/2023
°

TÌNH HÌNH BÁO CÁO GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG tháng 3 năm 2024

  • Đã báo cáo
  • Chưa báo cáo

TỶ LỆ GIẢI NGÂN CỦA CÁC CƠ QUAN (Theo báo cáo trên Hệ thống)

STT Đơn vị Tỷ lệ giải ngân (%) Giá trị giải ngân
(triệu đồng)
1 Bến Tre 85,85 4.549.757
2 Gia Lai 67,37 2.679.684
3 Bộ Tài nguyên và Môi trường 61,01 1.031.788
4 Nam Định 5,66 512.100
5 Kiên Giang 4,05 301.386

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 3/2024

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 3 tháng năm 2024

SỐ LƯỢNG DỰ ÁN TRÊN HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐẦU TƯ ĐẾN tháng 3/2024

Tổng số dự án đã báo cáo

50.789 dự án

TÌNH HÌNH BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ TRÊN HỆ THỐNG

STT Đơn vị Ngày báo cáo
1 Thành phố Đà Nẵng 05/01/2024
2 Tổng công ty Lương thực miền Bắc 09/06/2023
3 Sóc Trăng 14/03/2023
4 Hà Tĩnh 08/03/2023
5 Hội nông dân Việt Nam 01/03/2023

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Tổng số gói thầu Tổng giá trị gói thầu
Tổng số gói thầu thực hiện Có thể áp dụng đấu thầu qua mạng Đấu thầu qua mạng Tổng giá trị gói thầu thực hiện Có thể áp dụng đấu thầu qua mạng Đấu thầu qua mạng
81.975 26.649 26.639 202.817
tỷ VNĐ
172.734
tỷ VNĐ
172.012
tỷ VNĐ
Số/ký hiệu Trích yếu
03/2024/TT-BKHĐT Quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực
02/2024/TT-BKHĐT Quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu
01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
25/2023/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
21/2023/TT-BKHĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
2075/QĐ-BKHĐT Quyết định số 2075/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024
16/2023/TT-BKHĐT Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
15/2023/TT-BKHĐT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư
13/2023/TT-BKHĐT Hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025” quy định tại Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
12/2023/TT-BKHĐT Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê
Số/ký hiệu Trích yếu
412/QĐ-BKHĐT Về việc thu hồi Bằng khen của ông Lê Văn Thắng, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tu tỉnh Lạng Sơn
359/QĐ-BKHĐT Về việc bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý - bà Cao Minh Nghĩa giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
358/QĐ-BKHĐT Về việc bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý - Ông Trần Thành Long giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
356/QĐ-BKHĐT Về việc bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý - Ông Lê Quốc Đạt giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
355/QĐ-BKHĐT Quyết định về việc bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý - Ông Nguyễn Văn Vịnh giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
321/QĐ-BKHĐT Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
314/QĐ-BKHĐT Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ năm 2023
312/QĐ-BKHĐT Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng Hệ thống camera giám sát an ninh tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
311/QĐ-BKHĐT Đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC, Hội đồng thành viên và Trưởng Ban kiểm soát Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
268/QĐ-BKHĐT Về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đăng ký kinh doanh, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh