Thứ hai, 00/00/2023
°

SỐ LIỆU TỶ LỆ GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG THÁNG 8 NĂM 2023

  • Đã báo cáo
  • Chưa báo cáo

TỶ LỆ GIẢI NGÂN CỦA CÁC CƠ QUAN (Theo báo cáo trên Hệ thống)

STT Đơn vị Tỷ lệ giải ngân (%) Giá trị giải ngân
(triệu đồng)
1 Quảng Ngãi 52,8 3.585.071
2 Bến Tre 52,31 2.801.280
3 Bộ Giao thông vận tải 51,55 49.074.914
4 Tây Ninh 46,79 2.142.659
5 Vĩnh Phúc 43,14 4.758.000
6 Sóc Trăng 40,07 2.706.259
7 Nam Định 39,5 3.753.382
8 Kiên Giang 34,66 2.301.736
9 Sơn La 32,02 1.976.380
10 Bình Thuận 32 1.551.737

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 8/2023

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 8 tháng năm 2023

SỐ LƯỢNG DỰ ÁN TRÊN HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐẦU TƯ ĐẾN THÁNG 8/2023

Tổng số dự án đã báo cáo

44.588 dự án

TÌNH HÌNH BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ TRÊN HỆ THỐNG

STT Đơn vị Ngày báo cáo
1 Thông tấn xã Việt Nam 23/02/2023
2 Tập đoàn Dệt may Việt Nam 21/02/2023
3 Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 15/02/2023
4 Tổng công ty Lương thực miền Bắc 09/02/2023
5 Thành phố Đà Nẵng 09/02/2023
6 Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 31/01/2023
7 Nam Định 27/01/2023
8 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 19/07/2022
9 Hà Tĩnh 13/05/2022
10 Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 05/04/2022

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Tổng số gói thầu Tổng giá trị gói thầu
Tổng số gói thầu thực hiện Có thể áp dụng đấu thầu qua mạng Đấu thầu qua mạng Tổng giá trị gói thầu thực hiện Có thể áp dụng đấu thầu qua mạng Đấu thầu qua mạng
213.064 94.141 94.037 801.855
tỷ VNĐ
587.138
tỷ VNĐ
557.633
tỷ VNĐ
Số/ký hiệu Trích yếu
04/2023/TT-BKHĐT Hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh
03/2023/TT-BKHĐT Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
02/2023/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
01/2023/TT-BKHĐT Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
22/2022/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030
21/2022/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định đối tác Toàn điện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Vương quốc Anh và Bắc Ailen
20/2022/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn điện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
19/2022/TT-BKHĐT Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
18/2022/TT-BKHĐT Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương
16/2022/TT-BKHĐT Ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Số/ký hiệu Trích yếu
1531/QĐ-BKHĐT Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
1358/QĐ-BKHĐT Ban hành Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trị
1345/QĐ-BKHĐT Ban hành Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
1323/QĐ-BKHĐT Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1310/QĐ-BKHĐT Ban hành Danh mục và phân công đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu, Luật Hợp tác xã
1303/QĐ-BKHĐT Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1301/QĐ-BKHĐT Ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2023 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
5633/KH-BKHĐT Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
1246/QĐ-BKHĐT Ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống pháp luật đối với Đề mục Đầu tư (Đề mục số 6 thuộc Chủ đề số 34)
1221/QĐ-BKHĐT Điều chỉnh Danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc Chương trình Xúc tiến đầu tư Quốc gia năm 2023