Thứ hai, 00/00/2023
°

Triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê (22/07/2024)

Công văn số 5722/BKHĐT-TH ngày 19/7/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

TÌNH HÌNH BÁO CÁO GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG tháng 6 năm 2024

  • Đã báo cáo
  • Chưa báo cáo

TỶ LỆ GIẢI NGÂN CỦA CÁC CƠ QUAN (Theo báo cáo trên Hệ thống)

STT Đơn vị Tỷ lệ giải ngân (%) Giá trị giải ngân
(triệu đồng)
1 Bến Tre 85,85 4,549,757
2 Gia Lai 67,37 2,679,684
3 Bộ Tài nguyên và Môi trường 61,01 1,031,788
4 Nam Định 5,66 512,100
5 Kiên Giang 4,05 301,386

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 6/2024

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 6 tháng năm 2024

SỐ LƯỢNG DỰ ÁN TRÊN HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐẦU TƯ ĐẾN tháng 6/2024

Tổng số dự án đã báo cáo

52.008 dự án

TÌNH HÌNH BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ TRÊN HỆ THỐNG

STT Đơn vị Ngày báo cáo
1 Thành phố Đà Nẵng 05/01/2024
2 Tổng công ty Lương thực miền Bắc 09/06/2023
3 Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam 27/05/2023
4 Sóc Trăng 14/03/2023
5 Hà Tĩnh 08/03/2023
6 Hội nông dân Việt Nam 01/03/2023

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Tổng số gói thầu Tổng giá trị gói thầu
Tổng số gói thầu thực hiện Có thể áp dụng đấu thầu qua mạng Đấu thầu qua mạng Tổng giá trị gói thầu thực hiện Có thể áp dụng đấu thầu qua mạng Đấu thầu qua mạng
208.087 71.200 71.181 462.757
tỷ VNĐ
390.934
tỷ VNĐ
369.108
tỷ VNĐ
Số/ký hiệu Trích yếu
12/2024/TT-BKHĐT Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
11/2024/TT-BKHĐT Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê
10/2024/TT-BKHĐT Sửa đổi một số điều của Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
09/2024/TT-BKHĐT Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã
07/2024/TT-BKHĐT Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu
06/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
05/2024/TT-BKHĐT Thông tư quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
03/2024/TT-BKHĐT Quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực
02/2024/TT-BKHĐT Quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu
01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Số/ký hiệu Trích yếu
1472/QĐ-BKHĐT Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1292/QĐ-BKHĐT Về việc khen thưởng cho các Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế năm 2023
1205/QĐ-BKHĐT Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ 2019-2023
1186/QĐ-BKHĐT Chiến lược dữ liệu đến năm 2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1185/QĐ-BKHĐT Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
412/QĐ-BKHĐT Về việc thu hồi Bằng khen của ông Lê Văn Thắng, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tu tỉnh Lạng Sơn
321/QĐ-BKHĐT Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
261/QĐ-BKHĐT Quyết định công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
194/QĐ-BKHĐT Quyết định về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2024
188/QĐ-BKHĐT Ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư