Thứ hai, 00/00/2023
°

TÌNH HÌNH BÁO CÁO GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG THÁNG 10 NĂM 2023

  • Đã báo cáo
  • Chưa báo cáo

TỶ LỆ GIẢI NGÂN CỦA CÁC CƠ QUAN (Theo báo cáo trên Hệ thống)

STT Đơn vị Tỷ lệ giải ngân (%) Giá trị giải ngân
(triệu đồng)
1 Vĩnh Phúc 84,93 6,529,955
2 Quảng Ngãi 66,83 4,537,642
3 Bộ Giao thông vận tải 65,5 62,353,360
4 Bến Tre 64,39 3,448,334
5 Tây Ninh 60,21 2,757,380
6 Nam Định 57,35 5,461,061
7 Bình Thuận 56,68 2,743,121
8 Kiên Giang 55,85 3,709,448
9 Sóc Trăng 45,24 3,055,721
10 Sơn La 42,49 2,639,390

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 10/2023

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 11 tháng năm 2023

SỐ LƯỢNG DỰ ÁN TRÊN HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐẦU TƯ ĐẾN THÁNG 10/2023

Tổng số dự án đã báo cáo

46.028 dự án

TÌNH HÌNH BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ TRÊN HỆ THỐNG

STT Đơn vị Ngày báo cáo
1 Thông tấn xã Việt Nam 23/02/2023
2 Tập đoàn Dệt may Việt Nam 21/02/2023
3 Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 15/02/2023
4 Tổng công ty Lương thực miền Bắc 09/02/2023
5 Thành phố Đà Nẵng 09/02/2023
6 Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 31/01/2023
7 Nam Định 27/01/2023
8 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 19/07/2022
9 Hà Tĩnh 13/05/2022
10 Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 05/04/2022

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Tổng số gói thầu Tổng giá trị gói thầu
Tổng số gói thầu thực hiện Có thể áp dụng đấu thầu qua mạng Đấu thầu qua mạng Tổng giá trị gói thầu thực hiện Có thể áp dụng đấu thầu qua mạng Đấu thầu qua mạng
267.288 117.329 117.224 964.155
tỷ VNĐ
734.315
tỷ VNĐ
703.328
tỷ VNĐ
Số/ký hiệu Trích yếu
10/2023/TT-BKHĐT Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh
08/2023/TT-BKHĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê
06/2023/TT-BKHĐT Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê
05/2023/TT-BKHĐT Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
04/2023/TT-BKHĐT Hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh
03/2023/TT-BKHĐT Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
02/2023/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
01/2023/TT-BKHĐT Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
22/2022/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030
21/2022/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định đối tác Toàn điện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Vương quốc Anh và Bắc Ailen
Số/ký hiệu Trích yếu
9804/BKHĐT-VP Về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tháng 11 năm 2023
10/CĐ-BKHĐT Về vệc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023
1845/QĐ-BKHĐT Ban hành Kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030
1653/QĐ-BKHĐT Điều chỉnh Danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc Chương trình Xúc tiến đầu tư Quốc gia năm 2023 (lần 3)
1648/QĐ-BKHĐT Điều chỉnh Danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc Chương trình Xúc tiến đầu tư Quốc gia năm 2023 (lần 2)
1605/QĐ-BKHĐT Về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho ông Ambrosio Barros, Giám đốc quốc gia IFAD tại Việt Nam
1604/QĐ-BKHĐT Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho Văn phòng Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) tại Việt Nam
1602/QĐ-BKHĐT Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng
1565/QĐ-BKHĐT Về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
1531/QĐ-BKHĐT Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích