Thứ hai, 00/00/2023
°
Giới thiệu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoan nghênh các cá nhân, tổ chức cung cấp phản ánh, kiến nghị về các quy định hành chính, bao gồm cả dự thảo quy định về thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ với mục tiêu nâng cao chất lượng các quy định hành chính và bảo đảm tính nghiêm minh trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính các cấp.

Cụ thể là:

Những vướng mắc trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức;

Sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế, sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính;

Quy định hành chính không hợp pháp; quy định hành chính trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia;

Phương án xử lý những phản ánh, kiến nghị tại các khoản nêu trên;

Việc thiếu công khai, minh bạch của cơ quan hành chính đối với các thông tin về thủ tục hành chính;

Góp ý vào dự thảo văn bản pháp luật có quy định về thủ tục hành chính;

Những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính;

KHÔNG TIẾP NHẬN khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; KHÔNG HƯỚNG DẪN việc thực hiện thủ tục hành chính.

Phạm vi tiếp nhận

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cách thức gửi phản ánh, kiến nghị

Gửi phản ánh, kiến nghị bằng văn bản theo mẫu về Văn phòng Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Số 6B Hoàng Diệu - Quận Ba Đình - Hà Nội; hoặc qua thư điện tử pkstthc@mpi.gov.vn. /.

Tra cứu kết quả trả lời

Nguyễn Xuân Dúng| 18/07/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Quy trình thực hiện lựa chọn nhà thầu

Nội dung kiến nghị:

Theo Khoản 3 Điều 32 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT có quy định: “Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá), điểm tổng hợp (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá), không cần xác định ưu đãi, không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.” Xin hỏi Quý Bộ, đối với phương thức lựa chọn nhà thầu 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ (báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia bao gồm các bước kỹ thuật, tài chính), Chủ đầu tư/Bên mời thầu cần có văn bản thông qua kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia trước khi mời nhà thầu thương thảo hợp đồng không? Trong trường hợp Chủ đầu tư/Bên mời thầu phải thông qua kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia thì thủ tục thực hiện như thế nào, biểu mẫu thực hiện theo quy định nào?

Nguyễn Văn Thiên| 05/06/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Công tác tổ chức đấu thầu

Nội dung kiến nghị:

Năm 2022, đơn vị chúng tôi là đơn vị Hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở, được giao thực hiện hạng mục đào tạo Công nghệ thông tin cho các bộ công chức đang công tác ở địa phương bằng Quyết định Phê duyệt dự toán chi tiết và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó: Giá gói thầu hơn 2 tỷ đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện. Trong hạng mục đào tạo này có một khoản chi thuê thiết bị phục vụ đào tạo với giá trị khoảng 800.000.000 đồng. Xin hỏi Quý Bộ với khoản chi 800.000.000 đồng này, đơn vị chúng tôi có phải tổ chức đấu thầu không?

Bùi Lê Thúy Linh| 05/06/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Việc sử dụng BCTC khi tham gia hệ thống đấu thầu qua mạng

Nội dung kiến nghị:

Gói thầu được mở tháng 3/2023 và đóng thầu ngày 28/03/2023, một số doanh nghiệp đã có BCTC 2022 và một số doanh nghiệp chưa có BCTC 2022. Trong HSMT có yêu cầu về Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được yêu cầu là: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là X. Thì nhà thầu phải hiểu là doanh thu bình quân được tính của 3 năm nào (2019,2020,2021 hay là 2020,2021,2022) và căn cứ vào đâu (Luật đấu thầu 2013 hay Nghị định, hướng dẫn thi hành nào) để thi hành cho đúng? Nếu nhà thầu đã trúng giá và phù hợp với HSMT của CĐT khi nhà thầu sử dụng theo BCTC 3 gần nhất là 2020,2021,2022 thì có được xem là Trúng thầu hay không?

Nguyễn Thị Linh| 05/06/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Thủ tục liên quan đến việc Thẩm định, phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại từ một tổ chức nước ngoài

Nội dung kiến nghị:

Tôi hiện đang công tác tại Trung tâm phát triển cộng đồng Quảng Bình (tổ chức phi chính phủ). Hiện nay, chúng tôi đang làm thủ tục xin phép UBND tỉnh phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại từ một tổ chức nước ngoài, không có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Tổ chức này là một Quỹ được thành lập tại Mỹ, có giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân. Căn cứ theo Nghị định 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam ngày 08/7/2020, chúng tôi đã xây dựng đầy đủ hồ sơ theo Điều 8 Nghị định này. Nhưng về phía Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh lại yêu cầu tổ chức ở nước ngoài phải có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Tôi muốn hỏi điều này là đúng hay sai? Căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật nào?

Lê Hoàng| 05/06/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Đấu thầu mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thường xuyên của Doanh Nghiệp Nhà nước

Nội dung kiến nghị: Đơn vị tôi là Doanh nghiệp QPAN 100% vốn nhà nước, đứng chân trên địa bàn vùng biên giới, ngoài nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, quy hoạch bố trí, ổn định dân cư… Chúng tôi còn có nhiệm vụ tổ chức SXKD; quy hoạch, tổ chức sản xuất, trồng các loại cây Công nghiêp dài ngày như Cao su, cà phê, Điều để tạo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động, hộ nhận khoán trong vùng dự án. Hiện nay, chúng tôi đang vướng về thủ tục đấu thầu mua vật tư, trang bị, nguyên vật liệu, hóa chất cho sản xuất, chế biến mủ cao su, như sau: Những năm trước, việc cung ứng, mua bán vật tư, trang bị, phân bón chăm sóc khai thác vườn cây cao su, hóa chất chế biến mủ, các loại hiện vật bồi dưỡng độc hại, BHLĐ cho công nhân khai thác, chúng tôi áp dụng hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh để lựa chọn nhà cung ứng nguyên vật liệu, vât tư, phân bón cho sản xuất, chế biến cao su. Hình thức đấu thầu này thuận tiện, thời gian cung ứng nhanh, đảm bảo tiến độ sản xuất, cung ứng theo tiến độ, không tồn kho nhiều, không phát sinh chi phí tư vấn đấu thầu, giá cả sát thị trường thời điểm…được hội đồng quản lý đấu thầu thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả trong SXKD. Từ năm 2022, Phòng tài chính kế toán, tham mưu việc mua bán nguyên vật liệu cho sản xuất theo thông tư 58/2016/TT-BTC với lý do: Đơn vị chúng tôi là lực lượng vũ trang và vốn SXKD đu vốn vay tín dụng phục vụ SXKD cũng là vốn Nhà nước. Việc đấu thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia ( đấu thầu trên mạng quốc gia) thời gian thủ tục dài, trong lúc vật tư, nguyên liệu cho sản xuất cung ứng theo nhu cầu hàng tháng, việc đấu thầu trọn gói cả năm, 6 tháng lại khi nhận hàng phải tư vấn xác định giá thị trường tháng đó…gây phát sinh chi phí, thủ tục rất nhiêu khê. Nhiều cơ quan, đơn vị, người lao động ý kiến nhiều nhưng phòng Tài chính ý kiến theo quy định của thông tư 58/2016/TT-BTC của BTC. Vì vậy, chúng tôi xin quý Bộ hướng dẫn, giải đáp cho chúng tôi nội dung như sau: 1. Chúng tôi là Doanh nghiệp QPAN 100% vốn nhà nước thì việc mua vật tư, nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất thường xuyên có phải bắt buộc thực hiện bằng hình thức đấu thầu trên hệ thống quốc gia theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC hay không? Nếu không, có hình thức đấu thầu nào đảm bảo thuận tiện, hiệu quả cho sản xuất và đúng quy định của pháp luật, xin được hướng dẫn. 2. Việc mua vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thường xuyên của đơn vị chúng tôi có áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh như các năm trước hay không?

Xuân Vũ| 05/06/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Công tác đấu thầu

Nội dung kiến nghị: Đơn vị tôi là doanh nghiệp QPAN 100% vốn Nhà nước, thực hiện chế độ hạch toán kế toán, sản xuất kinh doanh theo đặt hàng, giao nhiệm vụ của cấp trên, nguồn vốn để thực hiện có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, sản phẩm tạo ra phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh. Xin hỏi Quý Bộ, vậy đơn vị tôi có được áp dụng Khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu không, hay phải áp dụng Mục đ Khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu? Đơn vị tôi thực hiện chỉ định thầu rút gọn đối với 01 gói mua sắm vật tư đặc chủng (keo - được sản xuất theo đặt hàng) có giá trị 122 triệu đồng có vi phạm quy định về đấu thầu không? (Vì cấp trên yêu cầu phải thực hiện chào hàng cạnh tranh rút gon, nếu thực hiện chỉ định thầu phải dưới 100 triệu theo Thông tư 58/2016/TT-BTC).

Trần Công Bằng| 11/05/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Mua sắm thường xuyên của Doanh nghiệp nhà nước

Nội dung kiến nghị:

Tôi hiện đang công tác tại Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên – Doanh nghiệp nhà nước (100% vốn Nhà nước) Công ty chúng tôi đang thực hiện một số hạng mục mua sắm, thuê dịch vụ bảo vệ, thuê dịch vụ vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị vi tính,… nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty, các hạng mục này có giá trị thực hiện nhỏ hơn 100 triệu đồng. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Luật Đấu thầu thì phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, Công ty tôi chưa ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu. Do đó, để thực hiện các công việc trên thì xin hỏi Quý Bộ là chúng tôi áp dụng các quy định theo: - Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; - Quyết định 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu. - Thông tư số 68/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Trường hợp không được áp dụng các Thông tư trên thì Công ty chúng tôi phải thực hiện như thế nào trong thời gian chưa ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu?

Nguyễn Thị Thu Hà| 20/04/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Thay đổi thuế suất theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022

Nội dung kiến nghị: Hợp đồng dịch vụ bảo vệ bên tôi là hợp đồng trọn gói được thực hiện từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2023. Trong thời điểm năm 2022 áp dụng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì áp dụng thuế suất 8%, tại thời điểm làm thầu giá trị hợp đồng tính trên thuế suất 8% là 716.040.000đ (17 người x 3.510.000đ/người x12 tháng = 716.040.000 đ). Như vậy từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022 bên tôi sẽ thanh toán cho bên công ty là 59.670.000đ (17 người x 3.510.000đ/người). Đến tháng 01/2023 thuế suất áp dụng là 10%, như vậy nếu tính trên thuế suất 10% thì giá trị hợp đồng sẽ bị tăng lên mà hợp đồng theo hồ sơ thầu lại là hợp đồng trọn gói, không thay đổi được giá trị cũng như đơn giá. Như vậy khi thanh toán qua kho bạc nhà nước, bên kho bạc không chấp nhận thanh toán giá trị cao hơn hay đơn giá thấp hơn trong hợp đồng mặc dù đã có phụ lục hợp đồng thay đổi. Vì vậy hiện tại bên tôi chưa biết sẽ phải thanh toán như thế nào; nếu ký phụ lục hợp đồng thì căn cứ theo hướng dẫn nào của Chính phủ? Rất mong Quý Bộ xem xét trả lời sớm giúp.

Ngoc Minh| 20/04/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Kiến nghị làm rõ E-HSMT gói thầu: “Cung cấp thiết bị máy cơ khí phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa”

Nội dung kiến nghị: Ngày 15/2/2023, Bản Quản lý Dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2 có mời thầu "Cung cấp thiết bị máy cơ khí phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa'', Mã TBMT: IB2300018469. Chúng tôi, sau khi nghiên cứu kỹ thông báo mời thầu/E-HSMT, nhận thấy Bên mời thầu/Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2, đã vi phạm Hướng dẫn tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHDT ngày 31/05/2022 và vi phạm Khoản 2, Điều 12, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. “...Khi xây dựng yêu cầu về kỹ thuật đưa ra các yêu cầu mà chỉ có một sản phẩm cụ thể của một hãng sản xuất cụ thể đáp ứng trong khi trên thị trường có nhiều hãng sản xuất có thể có thể cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu”. Chúng tôi đã gửi yêu cầu làm rõ đến Bên mời thầu nhưng không nhận được trả lời thỏa đáng; Bên mời thầu trả lời không đúng nội dung và dẫn chứng thông tin không liên quan đến nội dung cần hỏi/làm rõ. Xin gửi đính kèm các văn bản yêu cầu làm rõ, văn bản làm rõ, các tài liệu liên quan đến Quyết định hê duyệt gói thầu, phê duyệt E-HSMT..., chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm và các nội dung cần làm rõ, làm rõ của Bên mời thầu xin vui lòng xem chi tiết trên số TBMT.

Tham Hong| 20/04/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Nội dung kiến nghị: Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT: “Điều 12. Thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu 1. Thời gian đăng tải: Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư (đối với dự án đầu tư phát triển), bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) đăng tải trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thông tin cơ bản về dự án được đăng tải đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 2. Tài liệu đính kèm: Chủ đầu tư (đối với dự án đầu tư phát triển), bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) phải đính kèm Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quá trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu.” Xin hỏi Quý Bộ, đối với kinh phí thường xuyên kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị có 2 gói bao gồm: Gói 1: tư vấn lựa chọn nhà thầu Gói 2: là chào hàng cạnh tranh mua sắm Vậy kế hoạch lựa chọn nhà thầu là do bên đơn vị đăng rồi phân quyền gói số 2 cho đơn vị tư vấn đăng kết quả lựa chọn nhà thầu. Hay đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu thực hiện đăng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói tư vấn LCNT và gói chào hàng cạnh tranh?

Hiển thị từ 1 đến 10 trong 72 bản ghi
  1 2 3 4 5 6 7 8   
Chu Việt Tuấn Anh| 13/07/2023| Đã hoàn thànhPhản ánh về việc Thống nhất về quy định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên toàn quốc

Nội dung kiến nghị:

Hiện nay, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đối với 1 số thủ tục hành chính của doanh nghiệp, kèm theo các hồ sơ phải nộp là "nghị quyết, quyết định" và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; "nghị quyết, quyết định" của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh. (Ví dụ: Khoản 2, Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP). Việc quy định "nghị quyết, quyết định" dẫn đến sự áp dụng pháp luật không thống nhất tại các phòng đăng ký kinh doanh trên cả nước, cụ thể: - 1 số phòng đăng ký kinh doanh cho rằng doanh nghiệp nộp nghị quyết hoặc quyết định của doanh nghiệp; - 1 số phòng đăng ký kinh doanh cho rằng doanh nghiệp phải nộp cả 02 văn bản là nghị quyết và quyết định do quy định của luật hiện hành là nghị quyết, quyết định. Việc quy định như trên dẫn tới khi thực hiện thủ tục thì việc áp dụng pháp luật tại mỗi khu vực là khác nhau, gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp cũng như gây phiền hà khi phải thực hiện 02 văn bản cho cùng 1 mục đích và nội dung. Vì vậy, kính đề nghị Quý cơ quan có văn bản trả lời/văn bản hướng dẫn nhằm thống nhất quy định nêu trên để áp dụng thực hiện trên toàn quốc một cách thống nhất, thượng tôn quy định pháp luật cũng như tránh viêc gây phiền hà cho công dân/doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

CÔNG TY TNHH INCORP VIỆT NAM| 13/07/2023| Đã hoàn thànhPhản ánh về việc Quá thời hạn trả lời Phản ánh kiến nghị

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Ngày 15 tháng 6 năm 2023, CÔNG TY TNHH INCORP VIỆT NAM ("Công ty") có gửi 01 (một ) Phản ánh, kiến nghị về việc "Xác định các thủ tục cần thực hiện khi kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài", mã PAKN là PAKN.20230615.0125. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử chính phủ (Ban hành kèm theo Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ) quy định về Thời hạn xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị: Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị là 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, trường hợp hết thời hạn này mà chưa xử lý xong, định kỳ cứ sau 07 ngày các bộ, ngành, địa phương cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin để thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, ngày 13/7/2023, đã quá thời hạn 20 ngày, nhưng Công ty chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ Công văn trả lời nào từ Bộ Kế Hoạch và Đầu tư cũng như thông tin cập nhật đến email và số điện thoại của doanh nghiệp. Kính mong Quý cơ quan xem xét phản hồi Công văn sớm nhất có thể để Doanh nghiệp có cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật. Trân trọng cảm ơn.

Kiều Tiến Long| 25/06/2023| Đã hoàn thànhPhản ánh về việc Loại bỏ các chứng chỉ như ISO

Nội dung kiến nghị: Kính gửi, Với kinh nghiệm quản lý gần 20 và trải qua nhiều năm dạy học, tôi nhận thấy hiện này các DN Vn đang lãng phí nhiều tiền cho nhưng chứng chỉ như ISO, ISO giai đoạn đầu được tung hô như một cách làm nâng cao chất lượng sản phẩm và quản lý DN cho nên trong các yêu cầu về Hồ sơ năng lực và đầu thầu được mặc nhiên coi ISO là điều kiện kiên quyết để đánh giá năng lực nhà thầu. Nhưng càng về sau càng cho thấy các tổ chức cấp chứng chỉ ISO trên lên vô ích, họ chỉ cần tiền và tiền còn không tham tập huấn, huấn luyện hệ thống cho DN, cấp chứng chỉ vô tội vạ và thu tiền. Theo tôi nên bỏ nhưng điều kiện kiên quyết DN phải các có các chứng chỉ này đi và nếu chăng chỉ là tham khảo, còn DN ai muốn làm chứng chỉ này thì họ sẽ tự làm khi thấy Chứng chỉ có ý nghĩa với DN.

Nguyễn Đình Sang| 22/06/2023| Đã hoàn thànhPhản ánh về việc Quy định trong lĩnh vực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần rà soát hoàn thiện

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hôm nay tôi phản ánh 2 vấn đề trong phạm vi lĩnh vực đầu tư nước ngoài. 1. Trước hết, tại một văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào năm 2021 cho biết Cổng thông tin quốc gia về đầu tư có tên miền là https://vietnaminvest.gov.vn và Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có tên miền là https://fdi.gov.vn. Tuy nhiên hiện nay, năm 2023 địa chỉ tên miền Cổng thông tin quốc gia về đầu tư https://vietnaminvest.gov.vn không truy cập được (hình ảnh gửi kèm). Còn địa chỉ tên miền của Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư https://fdi.gov.vn thì chưa được luật hóa trong một văn bản quy phạm pháp luật, chưa chưa mang tính chính danh. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại và cho biết chính xác địa chỉ của Cổng thông tin quốc gia về đầu tư và Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư hiện nay là gì, cùng với việc sớm đưa vào các văn bản quy phạm pháp luật để mang tính chính thống và khẳng định hiệu lực pháp lý. 2. Thứ hai, về thủ tục đăng ký đầu tư có quy định chưa rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau trong việc thi hành. Cụ thể, tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, Điều 40, khoản 2, điểm g có nêu: "Cơ quan đăng ký đầu tư cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày (không bao gồm thời gian nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ giấy để đối chiếu với hồ sơ điện tử) kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ nếu nội dung đối chiếu thống nhất", đây là một quy định có văn phong khá lủng củng, gây nhiều cách hiểu khác nhau. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ sửa đổi lại nội dung này để cho rõ nét: Cách hiểu thứ 1: Cấp GCNĐKĐT trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ giấy. Cách hiểu thứ 2: Cấp GCNĐKĐT trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo hồ sơ đủ điều kiện, trừ đi thời gian chờ nhận bản giấy. Cách hiểu thứ 3: (...) __ Trân trọng cảm ơn.

Trần Thị Loan| | Đã hoàn thànhPhản ánh về việc Thủ tục hành chính đăng ký văn phòng đại diện

Nội dung kiến nghị:

Công ty tnhh Oucanyon furniture Việt Nam. Số đăng ký kinh doanh 4300865869. Địa chỉ :Khu Vsip Quảng Ngãi. Kính gửi Bộ kế hoạch và Đầu tư. Công ty chúng tôi cần được giải quyết vấn đề thủ tục hồ sơ đăng ký văn phòng đại diện khác tỉnh của DN FDI vốn Singapore, người đứng đầu là hộ chiếu nước ngoài quốc tịch Trung Quốc. Từ tháng 6/2023 đến nay Tôi đã nhiều lần gửi hồ sơ xin đăng ký văn phòng đại diện ở Đà Nẵng theo cả hai phương thức trực tuyến và trực tiếp, nhưng điều bị từ chối, vì yêu cầu dịch và công chứng hộ chiếu người đứng đầu văn phòng đại diện. Tôi đã tìm cơ quan công chứng cho hộ chiếu Trung Quốc nhưng không được, trong khi đó cơ quan Sở Kế hoạch và đầu tư lại yêu cầu phải có công chứng. Vậy, Tôi xin hỏi làm thế nào để đăng ký được văn phòng đại diện? Trong khi Đơn vị đã hoạt động sản xuất tại Khu Vsip Quảng Ngãi từ năm 2021, Tại sao không có sự thống nhất trong cách xử lý thủ tục hành chính, tại sao quy định của Cơ quan ban ngành không có sự linh động để đưa ra hướng giải quyết cho nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi cần sự chỉ đạo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cho Sở kế hoạch đầu tư Đà nẵng để Đơn vị được đăng ký văn phòng đại diện. Xin chân thành cảm ơn.

CÔNG TY TNHH CEKINDO BUSINESS INTERNATIONAL| | Đã hoàn thànhPhản ánh về việc Xác định các thủ tục cần thực hiện khi kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung kiến nghị:

Kính gửi: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ; VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ; Các cơ quan hữu quan liên quan. Chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, có trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh (thông tin chi tiết tài liệu đính kèm) Bằng công văn này, chúng tôi kính mong Quý cơ quan hướng dẫn chi tiết về việc đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các thủ tục đăng ký kinh doanh cho các địa điểm cho thuê lại của Công ty, cụ thể như sau:

1. Về điều kiện kinh doanh bất động sản (hoạt động thuê và cho thuê lại) của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

a) Cơ sở pháp lý: Tại trang thông tin (website) của Bộ Kế hoạch và đầu tư đã nêu rõ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản thì “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản theo phạm vi kinh doanh theo quy định tại khoản 3, Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản” .

b) Xét rằng:

- Công ty chúng tôi đã được cấp Giấy CNĐKĐT có mục tiêu “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: cho thuê nhà, công trình để cho thuê lại”.

- Công ty chúng tôi đã đăng ký ngành nghề kinh doanh mã VSIC 6810 "Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản” và được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi này.

- Trong quá trình tìm kiếm các đối tác cho thuê văn phòng để cho thuê lại, Công ty cam kết tuân thủ điều kiện và phạm vi kinh doanh bất động sản được quy định tại khoản 1 Điều 10 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 75 của Luật Đầu tư năm 2020), khoản 3 Điều 11 của Luật Kinh doanh bất động sản. Vậy, Công ty đã đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh bất động sản (thuê và cho thuê lại văn phòng) hay chưa? Nếu chưa, Công ty chúng tôi cần đáp ứng thêm các điều kiện nào khác?

2. Về các trường hợp cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư liên quan đến địa điểm thực hiện dự án đầu tư. a) Cơ sở pháp lý: Theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật đầu tư 2020 thì: “Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”. b) Xét rằng: Tháng 5/2023, do thay đổi địa chỉ trụ sở chính, chúng tôi đã nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh thông tin trên Giấy CNĐKĐT, cụ thể là điều chỉnh "Địa điểm thực hiện dự án đầu tư" từ địa chỉ hiện tại sang địa chỉ trụ sở mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Công ty/nhà đầu tư đã nhận được yêu cầu từ cơ quan cấp Giấy CNĐKĐT yêu cầu công ty giải trình phân chia rõ khu vực nào trong phần diện tích thuê làm (a) địa điểm thực hiện mục tiêu "Kinh doanh bất động sản" và (b) địa điểm thực hiện các mục tiêu còn lại cho cùng một địa chỉ này, và chỉ được thực hiện kinh doanh bất động sản ở những địa điểm nêu tại Giấy CNĐKĐT. Về phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản (thuê và cho thuê văn phòng), Công ty không đầu tư lĩnh vực kinh doanh bất động sản như thuê, mua đất, xây dựng bất động sản để kinh doanh mà chỉ hoạt động trong phạm vi dịch vụ cho thuê lại văn phòng.

Theo nghiên cứu của Công ty, Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan chưa có quy định cụ thể nào hướng dẫn cách đăng ký "Địa điểm thực hiện dự án đầu tư" trên Giấy CNĐKĐT đối với từng mục tiêu hoạt động. Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 3, Điều 64 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư. Hồ sơ, trình tự và thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.” Vậy, nay kính nhờ Quý cơ quan hướng dẫn và làm rõ: (i) Cơ sở pháp lý, quy định liên quan đến nội dung “Địa điểm thực hiện dự án đầu tư” cần phải đăng ký trên Giấy CNĐKĐT để Công ty có cơ sở tuân thủ và thực hiện đúng? (ii) Công ty chỉ cần đăng ký địa điểm thực hiện dự án đầu tư là địa chỉ trụ sở chính của Công ty hay phải đăng ký, cập nhật tất cả địa điểm và diện tích cụ thể đối với mục tiêu hoạt động kinh doanh bất động sản (thuê và cho thuê lại văn phòng) và/hoặc các mục tiêu khác vào Giấy CNĐKĐT? (iii) Công ty hiểu rằng Công ty cần đăng ký “địa điểm thực hiện dự án đầu tư” tại trụ sở chính và có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các địa điểm khác thì được phép hoạt động tất cả mục tiêu dự án mà không cần điều chỉnh Giấy CNĐKĐT theo quy định tại khoản 3, Điều 64 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP đúng hay sai?

3. Về việc thực hiện các quy định liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Công ty dự kiến sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh bất động sản bằng cách thuê và cho thuê lại văn phòng tại một số địa điểm ngoài trụ sở chính, vì vậy, mong Quý cơ quan hướng dẫn các thủ tục liên quan, cụ thể như sau:

a) Trường hợp Công ty cho thuê lại một phần của trụ sở chính Công ty và/hoặc văn phòng tại các địa điểm khác ngoài trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty có cần thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các địa điểm, khu vực cho thuê lại này hay không? Hay Công ty chỉ cần có hợp đồng thuê với bên cho thuê tại các địa điểm này?

b) Trường hợp Công ty thuê và cho thuê lại văn phòng ở một số tỉnh thành khác ngoài Tp. Hồ Chí Minh (dự kiến là các thành phố như: Hà Nội, Đà Nẵng, …) thì Công ty cần thực hiện thủ tục nào? Có cần điều chỉnh Giấy CNĐKĐT của Công ty không? Cơ quan nào sẽ cấp phép cho hoạt động này của Công ty?

Trần Minh Hiếu| | Đã hoàn thànhPhản ánh về việc Về việc xếp lương khi tuyển dụng công chức đã có thời gian đóng BHXH

Nội dung kiến nghị: Kinh thưa Bộ trưởng: Vào năm 2013, em được trúng tuyển vào đề án trí thức trẻ do Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức, về công tác tại xã Đất Mới, thời gian làm việc 5 năm (kể từ tháng 12/2013 đến hết tháng 12/2018). Ngày 26/12/2017, em được Chủ tịch UBND huyện Năm Căn ký quyết định nâng lương từ bậc 1/9, hệ số 2.34 lên bậc 2/9, hệ số 2,67 thời gian được hưởng và tính nâng lương lần sau từ ngày 01/12/2017. Tháng 4/2019, em có đăng ký thi tuyển công chức Thống kê (vào vị trí Công chức Thống kê xã hội), do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Tháng 4/2020 em nhận Quyết định tuyển dụng, ngạch Thống kê viên, mã ngạch 23.263, tập sự hưởng 100% lương bậc 1/9, hệ số 2,34 hưởng từ 20/4/2020. Kính thưa Bộ trưởng: Như vậy thì quá thiệt thồi cho 01 TRÍ THỨC TRẺ đã có thời gian làm việc trên 05 năm tại UBND xã, khi được trúng tuyển vào Công chức Thống kê thì lại tính từ đầu còn tập sự 01 năm. Kính thưa Bộ trưởng: Tại thời điểm tháng 4/2019 thì việc tuyển dụng công chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì người được tuyển dụng vào công chức theo quy định tại Nghị định được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày tuyển dụng vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng. Như vậy, theo Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 thì em đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ mới được trúng tuyển. (kèm theo Thông báo số: 23/TB-BKHĐT ngày 03/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư); mặc khác, theo Quyết định: 76/QĐ-TCTK ngày 30/01/2019 của Tổng cục Thống kê thì tại khung năng lực, vị trí việc làm, nghiệp vụ của Chi cục Thống kê huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh có nêu rỏ vị trí Thống kê xã hội, mã vị trí 26.2.63 thì phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành: thống kê kinh tế - xã hội, kinh tế, toán ứng dụng trongkinh tế, toán tài chính, kinh tế đầu tư, kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển, kinh tế kế hoạch, kinh doanh thương mại, kinh doanh quốc tế, tài chính - ngân hàng, kế toán, kiểm toán, hệ thống thông tin quản lý, kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, kinh tế nông nghiệp. (kèm những văn bản liên quan). Rất mong, được Bộ trưởng phúc đáp cho em như sau: Theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì trường hợp của em đã được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hay không? có được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương hay không? Theo em được biết các cơ quan khác điều áp dụng nối lương đối với trường hợp được bố trí theo đúng ngành, nghề đào tạo (xếp ngạch, bậc lương đối với người được tuyển dụng công chức, viên chức đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc), đồng thời có văn bản hướng dẫn cụ thể như Bộ Tài Chính (có văn bản kèm theo). Rất mong, được Bộ trưởng phúc đáp cụ thể trường hợp trên, để em làm căn cứ làm đề nghị xin xếp lương./.

Trần Minh Đức| | Đã hoàn thànhPhản ánh về việc Nội dung đăng tải điều kiện tiếp cận thị trường trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư - dịch vụ du lịch

Nội dung kiến nghị: Nội dung đăng tải hiện tại về điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài cho Dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch (CPC 7471) trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư (vietnaminvest.gov.vn) chưa hoàn toàn phù hợp với nội dung văn kiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Cụ thể, theo Cổng thông tin quốc gia về đầu tư hiện tại, với ngành Dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch (CPC 7471), theo quy định các hiệp định, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ dưới hình thức liên doanh với đối tác Việt Nam mà không bị hạn chế phần vốn góp của phía nước ngoài. Tuy nhiên, theo Phụ lục NCM I-VN-12 của CPTPP, không có yêu cầu về liên doanh với đối tác Việt Nam với ngành Dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch (CPC 7471). Do vậy, tôi hiểu rằng nhà đầu tư nước ngoài từ các nước thành viên CPTPP, nếu áp dụng CPTPP, sẽ được mua 100% vốn, cổ phần trong doanh nghiệp hoạt động du lịch của Việt Nam. Tôi là luật sư vừa qua có hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài mua 100% cổ phần trong một công ty Việt Nam hoạt động du lịch nhưng không thành công do Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM tham chiếu nội dung đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư. Kính mong Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cập nhật lại nội dung đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư phù hợp với CPTPP để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài từ các nước thành viên CPTPP đầu tư tại Việt Nam phù hợp với CPTPP. Xin cảm ơn Bộ Kế hoạch và Đầu tư

LÊ VĂN CHỨC| | Đã hoàn thànhPhản ánh về việc Phản ánh số hotline của thống hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài nguội lạnh

Nội dung kiến nghị: Tôi đang thực hiện việc Báo cáo trực tuyến dự án đầu tư nước ngoài cho 1. Tên tổ chức kinh tế: CÔNG TY TNHH CORNTILLAS 2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2149729211 3. Mã số doanh nghiệp: 0108955767 Dự án đã được cấp tài khoản để báo cáo trên trang https://fdi.gov.vn/ như sau: Tài khoản: sub\2149729211 Pass: mặc định Tuy nhiên không thao tác đăng nhập được do tài khoản có thể bị khóa, cần hỗ trợ cấp lại tài khoản để thực hiện nghĩa vụ báo cáo và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký đầu tư. Chúng tôi liên hệ văn thư sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội nhiều lần nhưng không được giải quyết, liên tục báo hệ thống lỗi rồi đuổi về, cũng không được hướng dẫn phải liên hệ với bộ phận nào. Số hotline: 097-774-6363 thì nguội lạnh, hoàn toàn không còn liên lạc được; Email, số điện thoại của Cục đầu tư nước ngoài đều không liên lạc được. Việc cung cấp số số đường dây nóng nhằm tiếp nhận, hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận dịch vụ Báo cáo trực tuyến dự án, nhưng không còn dùng được, gây chậm trễ cho việc tuân thủ pháp luật của nhà đầu tư, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh. Thiết nghĩ nếu không dùng phương thức liên lạc qua điện thoại nữa thì nên bỏ số đố khỏi hệ thống và cung cấp địa chỉ, tên của bộ phận phòng ban được phân công để nhà đầu tư lên xin gặp làm việc./. Kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét.

CÔNG TY CỔ PHẦN POLI LAND| | Đã hoàn thànhPhản ánh về việc Kiến nghị kết quả đấu thầu

Nội dung kiến nghị:

Công ty Cổ phần Poliland kiến nghị kết quả đấu thầu gói thầu có số TBMT: IB2300023950, mở thầu ngày 06/03/2023; Gói thầu “Thi công xây dựng công trình + Thiết bị PCCC; Dự án: Phòng khám đa khoa khu vực xã Mường Bo, thị xã Sa Pa”.

Hiển thị từ 1 đến 10 trong 14 bản ghi
  1 2   
Công ty Luật Frasers| 19/04/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Về việc chuyển phản ánh, kiến nghị của Công ty Luật Frasers đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung kiến nghị: Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Bùi Thanh Yến. CCCD: 036175005781. Địa chỉ 3 đường Bacu, phường 1, tp Vũng tàu, tỉnh BR-VT. SĐT 0968799928| 11/01/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Hỗ trợ, hướng dẫn đăng ký tên của doanh nghiệp

Nội dung kiến nghị: Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Nguyễn Đình Sang, Phòng 212, tầng 2, số 221 đường Trần Nhân Tông, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình| 02/12/2022| Đã trả lờiPhản ánh về việc Chứng thực bản sao từ bản chính

Nội dung kiến nghị: Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

| 25/07/2022| Đã trả lờiPhản ánh về việc Các mốc thời gian lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn đều phải diễn ra ở năm thứ 5 kỳ kế hoạch trung hạn giai đoạn 5 năm giai đoạn trước

Nội dung kiến nghị: Theo quy định tại Điều 55, các mốc thời gian lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn đều phải diễn ra ở năm thứ 5 kỳ kế hoạch trung hạn giai đoạn 5 năm giai đoạn trước. Trong đó, tại khoản 2, Điều 55 quy định “thông báo tổng mức vốn đầu tư công dự kiến của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương để làm căn cứ quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án giai đoạn sau”. Tuy nhiên, các mốc thời gian quy định nêu trên đều không đảm bảo và trên thực tế khi xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đến tháng 4/2021 mới có thông báo số dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đồng thời, Luật không quy định cụ thể thời điểm phải phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để đủ điều kiện bố trí kế hoạch trung hạn dẫn tới tình trạng bị động khi thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

| 25/07/2022| Đã trả lờiPhản ánh về việc Thẩm định kế hoạch và phương án phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn

Nội dung kiến nghị: Theo quy định của Luật Đầu tư công 2019 thì cơ quan trung ương không còn thực hiện việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương. Tuy nhiên, tại khoản 8 Điều 55 của Luật quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định kế hoạch và phương án phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trong khi đó, việc thẩm định được tiến hành nhiều lần, dẫn đến địa phương phải nhiều lần xin ý kiến thống nhất của HĐND tỉnh trước, để làm cơ sở hoàn chỉnh phương án trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

| 25/07/2022| Đã trả lờiPhản ánh về việc Luật Xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung và các Nghị định đã được ban hành

Nội dung kiến nghị: Theo quy định tại Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, khái niệm Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng là khác nhau. Tuy nhiên, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng chưa quy định nội dung lập, thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng (bao gồm các biểu mẫu trình thẩm định, thẩm định, phê duyệt), mà chỉ quy định nội dung lập, thẩm định, điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư.

| 25/07/2022| Đã trả lờiPhản ánh về việc Báo cáo danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các địa phương

Nội dung kiến nghị: Theo quy định của Luật Đầu tư công, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách địa phương bao gồm cả vốn bổ sung từ ngân sách cấp trên. Do đó việc sắp xếp danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương thuộc thẩm quyền địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian qua khi lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Trung ương yêu cầu phải đăng ký chi tiết danh mục từng dự án để trình Quốc hội phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Như vậy, việc phân quyền chưa đầy đủ, thẩm quyền quyết định dự án vẫn là Quốc hội.

| 25/07/2022| Đã trả lờiPhản ánh về việc Trình tự lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn

Nội dung kiến nghị: Theo quy định tại Điều 55, Điều 56,vướng mắc: Thực tế các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của TW không thực hiện theo đúng trình tự, nội dung, mốc thời gian quy định tại điều này nên rất khó cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện và giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán sau này.

Hiển thị từ 1 đến 10 trong 118 bản ghi
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10